Urząd Miejski  

   

Wirtualny spacer  

   

Kontakt  

Gimnazjum nr 4
w Mielcu
ul. Łąkowa 6,
39-303 Mielec
tel (0-17) 788 19 00
gim4@miasto.mielec.pl
gim4@ptc.pl
Jak do nas trafić (kliknij)

   

Goście  

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

   

plik  

 

   

Szukaj w serwisie...  

   

Kalendarium  

May 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Pogoda  

   

Odwiedziny  

3157550
dziś
wczoraj
w tym tygodniu
w ubiegłym tygodniu
w tym miesiącu
w ubiegłym miesiącu
wszystkie
69
615
1904
7386
15127
29165
3157550

Forecast Today
1512

10.12%
26.62%
5.11%
0.57%
0.18%
57.40%
Online (15 minutes ago):6
6  gości
brak użytkowników

Twoje IP:34.236.191.0
   

Cytaty  

Tylko w miłości kompletne zero może być dla kogoś wszystkim.

   

Zdalne nauczanie  

   

Projekt EFS  

   

Przydatne linki  

   

Translate  

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
   
Misja Gimnazjum nr 4 w Mielcu:
"Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć"
Jan Paweł II
   

Internet – praca w sieci zmienia obecny świat i ludzi. Stwarza nam możliwości stałego i szybkiego dostępu do różnego rodzaju informacji. Staje się niestety przyszłością, w której każdy z nas będzie musiał wziąć udział. Nie da  się ukryć, że stał się on niezbędnym narzędziem w procesie edukacji. Jego zaletą jest możliwość korzystania w dowolnych porach oraz zawiera szeroki bagaż  narzędzi pomocnych do nauki, komunikacji, rozrywki itp.

Można wykorzystywać go jako narzędzie wspierające proces kształcenia. Jednak mimo wielu pozytywów niesie on również zagrożenia. Hasło "Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie" obrazuje nam problem nawiązywania kontaktów i przekazywania danych osobowych nieznajomym, którzy wykorzystują je czasami w złych intencjach.

Młodzież gimnazjalna korzystająca z Internetu narażona jest bardzo często na kontakt z niebezpiecznymi treściami lub niecenzuralnym słownictwem.

Nieograniczony dostęp do sieci wiąże się z propagowaniem informacji sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami wychowania. Z wywiadu wynika, że uczniowie naszej szkoły bardzo często korzystają z zasobów Internetowych. Dlatego też konieczna jest edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń a tym samym przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu. 
Tym właśnie celom służyć ma poniżej opracowany program. Jest on adresowany do uczniów Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku, oraz ich rodziców.

Program realizowany jest we wszystkich klasach gimnazjum, głównie w ramach zajęć lekcyjnych z informatyki oraz zajęć podczas godzin z wychowawcą, w czasie spotkań z rodzicami i specjalistami.

Cel:

Celem programu jest profilaktyka wobec rosnącej liczby internetowych niebezpieczeństw oraz niskiej świadomości zagrożeń wśród użytkowników sieci komputerowej. Korzystanie z usług Internetu poprzez edukację dzieci i rodziców w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej.
(Sieć WWW może być bezpiecznym miejscem pracy, edukacji i rozrywki ale jest to możliwe tylko dzięki znajomości zagrożeń i bezwzględnemu stosowaniu zasad bezpieczeństwa).

 

Cele szczegółowe.

 • Zdiagnozowanie problemu wśród uczniów naszej szkoły
 • Przedstawienie uczniom rodzajów zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu
 • · Promowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w sieci głównie poprzez stosowanie zasad etykiety.
 • · Pokazanie korzyści wynikających z bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Uświadomienie uczniom, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna.
 • Uświadomienie rodzicom jak ważna jest kontrola nad dzieckiem, podczas gdy korzysta z internetu
 • Zapoznanie rodziców ze sposobami kontrolowania i ograniczania dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści.
 • Promowanie wśród  uczniów, rodziców i nauczycieli działań i programów na rzecz bezpiecznego Internetu.
 • Uświadomienie  nauczycieli o problemie bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Planowane działania:

 1. Przeprowadzenie ankiety diagnozującej aktywność internetową uczniów.
 2. Gromadzenie materiałów edukacyjnych: scenariuszy, artykułów prasowych, publikacji internetowych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 3. Dbałość o to, aby uczniowie korzystali z Internetu wyłącznie w celach edukacyjnych.
 4. Przygotowanie ulotek informacyjnych dla rodziców na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 5. Prowadzenie podczas zebrań z rodzicami pogadanek na temat bezpieczeństwa dziecka w Internecie.
 6. Prowadzenie godzin wychowawczych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 7. Przeprowadzenie konkursu w połączeniu z Dniem Bezpiecznego Internetu (marzec)
 8. Wprowadzenie treści związanych z bezpieczeństwem w Internecie w ramach zajęć z informatyki.
 9. Zainstalowanie na komputerach szkolnych programu Cenzor – programu ograniczającego dostęp do zawartości światowej sieci.
 10. Angażowanie uczniów do udziału w poza szkolnych konkursach dotyczących bezpieczeństwa w sieci Internet.
 11. Przygotowanie gazetek szkolnych na temat bezpieczeństwa w sieci
 12. Uczniowie i ich rodzice (opiekunowie)  uczestniczyli w kursie e-learningowym na platformie edukacyjnej www.fdn.pl/kursy.

Osiągnięcia
Realizacja działań zaplanowanych w programie prowadzi do następujących osiągnięć:

 • nabycie umiejętności dostosowania czasu spędzanego przy komputerze do realnych potrzeb ucznia,
 • czujność na niebezpieczeństwa różnego rodzaju, jakie mogą czyhać na użytkownika w Sieci,
 • wyrobienia nawyku wybiórczego i efektywnego korzystania z Internetu
 • nabycia umiejętności bezpiecznego sposobu korzystania z poczty elektronicznej i komunikatorów z zachowaniem podstawowych zasad netykiety,
 • znajomość obowiązujących norm prawnych dotyczących pracy w sieci.

Nauczyciele:

 • znają podstawowe zastosowania i wykorzystania Internetu oraz zagrożenia jakie mogą napotkać w Internecie oraz potrafią poruszać tę kwestię na lekcjach wychowawczych i na spotkaniach z rodzicami,
 • umieją wskazywać uczniom miejsca w sieci związane z nauczanym przedmiotem.
 • umieją wskazać uczniom kontakt telefoniczny lub instytucję do której mogą się zwrócić się o pomoc w razie potrzeby.

Uczniowie:

 • znają i stosują zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie,
 • potrafią rozpoznawać zagrożenia związane z wykorzystaniem dostępnych w sieci usług i narzędzi.
 • świadomie i odpowiedzialnie korzystają z zasobów Internetu.

Rodzice:

 • znają zagrożenia, na które narażone mogą być ich dzieci korzystając z  Internetu,;
 • znają podstawowe sposoby kontrolowania, co ich dziecko robi w sieci, wiedzą, gdzie szukać pomocy w przypadku napotkania  przestępstwa internetowego

Harmonogram działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa w sieci

Szczegółowe zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Terminy

1.Diagnoza aktywności internetowej uczniów gimnazjum

Ankieta w klasach I, II i III

*Wychowawcy klas
* Nauczyciel informatyki

 

2. Diagnoza wiedzy rodziców na temat zagrożeń występujących sieci.

*Ankieta wśród rodziców sprawdzająca poziom wiedzy o zagrożeniach występujących w Internecie


*„Nastolatki w sieci” – pogadanka edukacyjna dla rodziców.

*Pedagog,
*Wychowawcy klas

*Koordynator

 

3. Zapoznanie nauczycieli z zagrożeniami w Internecie i zasadami bezpieczeństwa

* Informacje na temat zagrożeń oraz zasad bezpieczeństwa dostępne:
w bibliotece szkolnej

Koordynator

 

4. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami w Internecie

*Lekcje informatyki


* Lekcje wychowawcze

*spotkanie z policjantem
* „Dzień Bezpiecznego Internetu”  - apel, konkursy

n-l informatyki

wychowawcy klas

koordynator

Wychowawcy klas,

Koordynator

 

4. Uświadomienie rodzicom zagrożeń pojawiających się w Internecie oraz zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

* Warsztaty  dla rodziców-szkolenie na temat zagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

* Przekazanie rodzicom- na zebraniu – Biuletynu na temat bezpieczeństwa w Internecie

* Stworzenie informacji w witrynie szkolnej poświęconej problematyce bezpieczeństwa w sieci

Koordynator

Wychowawcy klas

Wychowawcy, pedagog, koordynator

n-l informatyki - koordynator

 

 

Ewaluacja

Sprawdzenie, czy program osiągnął zamierzony cel opierać się będzie na obserwacji uzyskiwanych efektów. Przeprowadzona zostanie też ankieta sprawdzająca wiadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci i wiedzy dotyczącej sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami.

   
© Copyright Gimnazjum nr 4. Made by Rafał Dubiel & Adrian Cichoński. Theme by LernVid.com